THÔNG TIN LIÊN HỆ


THƯ VIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN

Địa chỉ liên hệ: ​Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 0257 384 6528 - Email: info@duytanschool.edu.vn