THỜI GIAN PHỤC VỤ


I. PHỤC VỤ

- Thư viện phục vụ tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến trưa thứ 7

II. THỜI GIAN

- Sáng mở cửa từ: 7h00 đến 11h00

- Chiều mở của từ: 13h30 đến 16h30, từ 16h30 đến 17h00 là thời gian sắp xếp lại kho sách