thơ tình

  • 02/03/2018
  • 352

Chiều vắng em, anh một mình ra biển
Lặng yên nghe tiếng sóng vỗ lời buồn
Bỗng anh nhớ một lần em chợt hỏi:

“Biển chờ người, hay người chờ biển hả anh?”

Biển là anh hay biển là em?
Vẫn cứ đợi dẫu tình nay xa mãi
Và mang theo một nỗi niềm ngày ấy
Chỉ mong ngày em về biển cùng anh !

Nếu hồn anh được làm con sóng bạc
Sẽ vỗ về bên cạnh trái tim em
Cho thời gian đậm thêm màu thương nhớ
Trong những chiều anh ra biển...vắng em!

                                             Tặng N.TM

  • vũ hải tùng